5652
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
5652
Lavere verdi på eiendeler i utlandet
statistikk
2006-09-05T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering2. kvartal 2006

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lavere verdi på eiendeler i utlandet

Ved utgangen av 2. kvartal 2006 hadde de største norske ikke-finansielle selskapene eiendeler i utlandet til en verdi av 716 milliarder kroner. Dette er en reduksjon med 46,5 milliarder kroner, eller 6,1 prosent, fra utgangen av første kvartal 2006.

Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere verdi på omløpsmidler i utlandet. Verdien på omløpsmidlene ble redusert med 21 prosent, eller 57,5 milliarder kroner. Verdien på anleggsmidler økte derimot med nær 11 milliarder kroner, eller vel 2 prosent, i perioden.

Samlet gjeld overfor utlandet i de største selskapene ble redusert med 11,1 milliarder kroner, eller 2,2 prosent. Mens langsiktig gjeld overfor utlandet økte fra utgangen av første til utgangen av andre kvartal, ble kortsiktig gjeld redusert. Dette førte til at andelen langsiktig gjeld av samlet gjeld økte fra 67,3 prosent ved utgangen av første kvartal, til 70,7 prosent ved utgangen av andre kvartal.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra de 500 største ikke-finansielle foretakene målt ved fordringer og gjeld i forhold til utlandet, samt aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser, etter prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB