152072
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
152072
Større gjeld til utlandet
statistikk
2014-12-03T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikken viser norske føretak sine eigedelar og gjeld i utlandet. Frå 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 steig kortsiktig gjeld til utlandet nærare 10 prosent.

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering3. kvartal 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Større gjeld til utlandet

Den totale gjelda norske føretak har til utlandet, auka med 3,6 prosent frå 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
3. kvartal 2014Endring i prosent
2. kvartal 2014 - 3. kvartal 20143. kvartal 2013 - 3. kvartal 2014
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 443 8111,06,6
Anleggsmidlar1 073 326-0,41,2
Omløpsmidlar370 4845,226,3
Gjeld i alt1 206 9010,93,6
Langsiktig gjeld829 3050,11,0
Kortsiktig gjeld377 5962,69,7
Figur 1. Gjeld overfor utlandet

Den kortsiktige gjelda, som er gjeld med forfall innan eitt år, voks nesten 10 prosent i det same tidsrommet, medan langsiktig gjeld gjekk opp 1 prosent. I den same perioden auka verdien av eigedelane til norske føretak i utlandet med 6,6 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB