5650
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
5650
Økning i eiendeler utenlands
statistikk
2006-12-05T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering3. kvartal 2006

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økning i eiendeler utenlands

Ved utgangen av 3. kvartal 2006 hadde de største norske ikke-finansielle selskapene eiendeler i utlandet til en verdi av nesten 843 milliarder kroner. Dette var 106 milliarder kroner, eller 14,4 prosent, mer enn i 2. kvartal 2006.

Verdien av eiendeler utenlands varierer fra kvartal til kvartal, og sammenlignet med 1. kvartal 2006 er økningen på 58,6 milliarder kroner, eller 7,5 prosent. Det er i første rekke verdien av kortsiktige plasseringer i utlandet som viser store variasjoner mellom kvartalene. Verdien av de langsiktige plasseringene viser derimot økning gjennom alle kvartalene i 2005 og 2006.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra de 500 største ikke-finansielle foretakene målt ved fordringer og gjeld i forhold til utlandet, samt aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser, etter prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB