66141
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
66141
Lågare verdi på gjelda til utlandet
statistikk
2012-03-07T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering4. kvartal 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare verdi på gjelda til utlandet

Verdien på den totale gjelda i utlandet har gått ned med om lag 38 milliardar kroner, eller snautt 4 prosent, frå 3. til 4. kvartal 2011.

Kort- og langsiktig gjeld. 1. kv. 2008-4. kv. 2011. Millionar kroner

Både lang- og kortsiktig gjeld har gått ned. Med kortsiktig gjeld meiner ein gjeld med forfall innan eit år. Den kortsiktige gjelda har gått ned med 23 milliardar kroner, og den langsiktige med nesten 15 milliardar frå 3. til 4. kvartal.

Samanlikna med same kvartalet i 2010 viser gjelda ein nedgang på 62 milliardar kroner, eller litt meir enn 6 prosent.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB