5642
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
5642
Mindre gjeld til utlandet
statistikk
2007-12-04T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering3. kvartal 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Mindre gjeld til utlandet

Ved utgangen av 3. kvartal 2007 hadde de største norske ikke-finansielle selskapene en samlet gjeld til utlandet på nær 562 milliarder kroner. Dette var om lag 29 milliarder kroner mindre enn ved utgangen av 2. kvartal 2007.

Sammenlignet med 3. kvartal 2006 har det vært en økning i gjelden overfor utlandet på 18 milliarder kroner, eller vel 3 prosent.

Mens den langsiktige gjelden overfor utlandet ble redusert med 7,5 milliarder kroner fra 2. til 3. kvartal 2007, var den tilsvarende reduksjonen i kortsiktig gjeld på nesten 21 milliarder kroner.

Ved utgangen av 3. kvartal 2007 var to tredjedeler av den kortsiktige gjelden overfor utlandet til selskaper i samme konsern. Den tilsvarende andelen for langsiktig gjeld mot utlandet var nær 55 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra de 500 største ikke-finansielle foretakene målt ved fordringer og gjeld i forhold til utlandet, samt aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser, etter prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB