92877
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
92877
Framleis auke i verdiane på anleggsmidlar i utlandet
statistikk
2013-09-04T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering2. kvartal 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis auke i verdiane på anleggsmidlar i utlandet

Norske føretak sine anleggsmidlar i utlandet viste ein auke på 0,6 prosent i 2. kvartal i år samanlikna med 1. kvartal. Sett i høve til 2. kvartal 2012 auka anleggsmidlane med nesten 7 prosent.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
2. kvartal 2013Endring i prosent
1. kvartal 2013 - 2. kvartal 20132. kvartal 2012 - 2. kvartal 2013
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 416 6420,3-0,1
Anleggsmidlar1 107 8390,66,6
Omløpsmidlar308 803-0,9-18,3
Gjeld i alt1 080 8114,28,8
Langsiktig gjeld756 7687,810,1
Kortsiktig gjeld324 043-3,36,0
Figur 1. Eigedelar overfor utlandet, etter type. 1. kvartal 2009-2. kvartal 2013.1

Anleggsmidlane for 2. kvartal 2013 gjekk opp med vel 6 milliardar kroner, frå 1 101 milliardar kroner i 1. kvartal til 1 108 milliardar i 2. kvartal.

Samanlikna med 2. kvartal 2012 auka anleggsmidlane med om lag 68 milliardar kroner. I 2. kvartal 2012 utgjorde anleggsmidlane knapt 64 prosent av totalverdien på eigedelane, mens dei i 2. kvartal 2013 utgjorde 78 prosent av totale eigedelar.

Totale eigedelar i utlandet auka med knapt 4 milliardar, eller 0,3 prosent, mellom 1. og 2. kvartal 2013.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB