208917
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
208917
Større gjeld til utlandet
statistikk
2015-06-03T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Verdien på norske føretak sine eigedelar i utlandet var tilnærma uendra frå 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015. Samanlikna med 1. kvartal 2014, var verdien 5,6 prosent høgare i tilsvarande kvartal i 2015.

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering1. kvartal 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Større gjeld til utlandet

Den totale gjelda norske føretak har til utlandet auka med 6,5 prosent frå 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015. På grunn av sterk vekst gjennom heile 2014, var gjelda 16,8 prosent høgare i 1. kvartal 2015 enn i same kvartal 2014.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
1. kvartal 2015Endring i prosent
4. kvartal 2014 - 1. kvartal 20151. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 519 9920,25,6
Anleggsmidlar1 111 9751,12,8
Omløpsmidlar408 017-2,314,0
Gjeld i alt1 402 3416,516,8
Langsiktig gjeld962 7955,914,6
Kortsiktig gjeld439 5467,621,9
Figur 1. Eigedelar overfor utlandet

Verdien på norske føretak sine eigedelar i utlandet var tilnærma uendra frå 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015. Samanlikna med 1. kvartal 2014, var verdien 5,6 prosent høgare i tilsvarande kvartal i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB