246913
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
246913
Mindre gjeld til utlandet
statistikk
2016-03-02T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikken viser norske foretaks eiendeler og gjeld i utlandet. I løpet av 2015 gikk gjelden til utlandet ned 5,7 prosent.

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering4. kvartal 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Mindre gjeld til utlandet

Den totale gjelda norske ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet ved utgangen av året 2015 var 1 406 milliardar kroner. Det er ein nedgang på 5,7 prosent frå 3. kvartal 2015. Samanlikna med året før har gjelda auka med om lag 1,6 prosent.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
4. kvartal 2015Endring i prosent
3. kvartal 2015 - 4. kvartal 20154. kvartal 2014 - 4. kvartal 2015
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 505 153-7,3-0,9
Anleggsmiddel1 082 580-0,26,0
Omløpsmiddel422 573-21,6-14,9
Gjeld i alt1 405 926-5,71,6
Langsiktig gjeld1 024 228-1,35,2
Kortsiktig gjeld381 698-15,6-7,0
Figur 1. Gjeld overfor utlandet

I dei siste åra har det vore ein tendens til at meir av gjelda blir langsiktig. I løpet av dei siste tre åra har andelen auka frå 64 til 73 prosent. Tala viser også at ein større del av gjelda er til føretak utanfor eiget konsern. Ved utgangen av 2015 var 46 prosent av gjelda til utanlandske føretak utanfor eiget konsern, medan den same andelen var på 35 prosent ved utgangen av 2012.

Verdien på totale eigedelar i utlandet gjekk ned med 0,9 prosent i løpet av 2015. Ved utgangen av 2015 var om lag 70 prosent eigedelar innanfor eiget konsern.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB