92881
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
92881
Sterk auke i kortsiktig gjeld mot utlandet
statistikk
2013-03-06T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering4. kvartal 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk auke i kortsiktig gjeld mot utlandet

Den totale kortsiktige gjelda til dei ikkje-finansielle føretaka var i 4. kvartal 2012 på 356 milliardar kroner. Det er ein auke på om lag 56 milliardar kroner, eller 18,5 prosent, frå 3. kvartal 2012.

Eigedeler og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tall1
4. kvartal 2012Endring i prosent
3. kvartal 2012 - 4. kvartal 20124. kvartal 2011 - 4. kvartal 2012
1Fra og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere perioder.
Eiendeler i alt1 432 2653,73,3
Anleggsmidler1 029 8162,03,7
Omløpsmidler402 4498,52,4
Gjeld i alt1 028 5676,0-1,8
Langsiktig gjeld672 3570,3-3,2
Kortsiktig gjeld356 21018,50,9
Gjeld overfor utlandet. 1. kv. 2009-4. kv. 2012. Millionar kroner

Sett i høve til 4. kvartal 2011 gjekk kortsiktig gjeld mot utlandet opp med om lag 3 milliardar kroner, eller 0,9 prosent.

Langsiktig gjeld gjekk opp med vel 2 milliardar, eller 0,3 prosent, frå 3. til 4. kvartal 2012.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB