131358
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/aar
131358
Auka verdi på gjeld i utlandet
statistikk
2013-10-23T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Regnskap for ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering for 2012 belyser norske ikke-finansielle foretaks økonomi i forhold til utlandet.

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auka verdi på gjeld i utlandet

Dei ikkje-finansielle føretaka hadde meir gjeld i utlandet i fjor enn året før. Verdien på den totale gjelda steig med 3 prosent frå 2011 til 2012.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet (mill. kr)12
Mill. krProsent
20122011 - 20122009 - 2012
1Frå og med regnskapsåret 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
2Tala er førebelse.
Eigedelar i alt1 563 2100,321,8
Anleggsmidlar1 120 6581,320,4
Omløpsmidlar442 553-2,125,5
 
Gjeld i alt1 183 9203,019,1
Langsiktig gjeld748 8960,414,8
Kortsiktig gjeld435 0247,927,5
Figuren viser verdien av gjeld mot utlandet frå 2008 til 2012, etter type. Tala for 2012 er førebelse.

I Europa auka norske ikkje-finansielle føretaks gjeld med om lag 8 prosent, eller 62 milliardar kroner. I dei fleste andre kontinenta gjekk gjelda ned. Totalt hadde norske ikkje-finansielle føretak gjeld i utlandet til ein verdi av 1 184 milliardar kroner i 2012.

Auke i den konserninterne gjelda

Størst del av norske føretaks utanlandske gjeld var i Europa, og det var i Belgia at gjelda var størst. Både langsiktig og kortsiktig gjeld til selskap i same konsern auka. Samstundes gjekk norske føretaks gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar ned med 10 prosent frå 2011.

Eigedelar i utlandet uendra

Totale eigedelar i utlandet var nesten uendra frå 2011 til 2012, og var 1 563 milliardar kroner i 2012.

Ny institusjonell sektorgruppering verkar inn på samanlikninganeÅpne og lesLukk

Frå og med rekneskapsåret 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan verke inn når ein skal samanlikne med tidlegare periodar.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB