5638
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
5638
Økning i eiendeler utenlands
statistikk
2008-06-03T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering1. kvartal 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økning i eiendeler utenlands

Ved utgangen av 1. kvartal 2008 hadde de største norske ikke-finansielle selskapene eiendeler i utlandet til en verdi av 991 milliarder kroner. Dette var om lag 55 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 4. kvartal 2007.

Sammenlignet med 1. kvartal 2007 var økningen i eiendeler i utlandet på vel 107 milliarder kroner, eller om lag 12 prosent.

Gjeld overfor utlandet utgjorde nesten 700 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2008. Sammenlignet med utgangen av 4. kvartal 2007 var det en økning på nesten 50 milliarder kroner, eller om lag 7,6 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra de 600 største ikke-finansielle foretakene målt ved fordringer og gjeld i forhold til utlandet, samt aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser, etter prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB