5646
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
5646
Mer gjeld til utlandet
statistikk
2007-06-05T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering1. kvartal 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Mer gjeld til utlandet

Ved utgangen av første kvartal 2007 hadde de største norske ikke-finansielle selskapene en samlet gjeld til utlandet på vel 562 milliarder kroner. Dette var 42 milliarder kroner, eller 8 prosent, mer enn i fjerde kvartal 2006.

Ved utgangen av første kvartal 2007 var vel 71 prosent av gjelden langsiktig. I forhold til fjerde kvartal 2006 øker den kortsiktige gjeld mest med 25 milliarder kroner, eller vel 18 prosent. Den langsiktige gjelden viser en økning fra fjerde kvartal 2006 på 17 milliarder kroner, eller 4,4 prosent.

Sammenlignet med første kvartal 2006 er økning i gjeld på 51 milliarder kroner, eller nesten 10 prosent.

Eiendeler i utlandet ble verdsatt til i alt 834 milliarder kroner, hvor verdien av langsiktige plasseringer utgjorde nesten 70 prosent av eiendelene. Verdien av de langsiktige plasseringene viser økning i alle kvartal fra 2005. De kortsiktige plasseringene i utlandet viser derimot store variasjoner mellom kvartalene.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra de 500 største ikke-finansielle foretakene målt ved fordringer og gjeld i forhold til utlandet, samt aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser, etter prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB