246922
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
246922
Auke i verdiane på anleggsmidlar i utlandet
statistikk
2016-06-01T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikken viser norske foretaks eiendeler og gjeld i utlandet.

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering1. kvartal 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i verdiane på anleggsmidlar i utlandet

Verdien på anleggsmidlar som norske ikkje-finansielle føretak har i utlandet auka med om lag 4,5 prosent frå 4. kvartal 2015. Sett i høve til 1. kvartal 2015, auka verdien med 6,7 prosent.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal
1. kvartal 2016Endring i prosent
4. kvartal 2015 - 1. kvartal 20161. kvartal 2015 - 1. kvartal 2016
Eigedelar i alt1 518 0181,2-3,4
Anleggsmiddel1 122 5444,56,7
Omløpsmiddel395 474-6,9-23,9
Gjeld i alt1 430 5610,1-1,7
Langsiktig gjeld1 013 053-3,00,2
Kortsiktig gjeld417 5098,6-6,0
Figur 1. Eigedelar i utlandet

Totale eigedelar auka med 18,5 milliardar kroner frå 4. kvartal 2015. Av totalverdien på eigedelar i utlandet, står anleggsmidlane for 74 prosent, medan omløpsmidlane utgjer 26 prosent. Omløpsmidlar i utlandet gjekk ned 6,9 prosent samanlikna med 4. kvartal 2015. 

Den totale gjelda til utlandet er uendra frå 4. kvartal 2015. Kortsiktig gjeld gjekk opp 8,6 prosent, medan langsiktig gjeld gjekk ned 3 prosent samanlikna med 4. kvartal 2015.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB