5634
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
5634
Eier stadig mer i utlandet
statistikk
2008-12-02T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering3. kvartal 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eier stadig mer i utlandet

Ved utgangen av 3. kvartal 2008 hadde de største norske ikke-finansielle aksjeselskapene eiendeler i utlandet til en verdi av 1 114 milliarder kroner. Dette var 106 milliarder kroner eller i overkant av 10 prosent mer enn kvartalet før.

Sammenlignet med 3. kvartal 2007 økte aksjeselskapenes eiendeler i utlandet med over 228 milliarder kroner, eller i overkant av 25 prosent. Den største delen av veksten har vært investeringer i utenlandske datter- og konsernselskaper. Ved utgangen av 3. kvartal 2008 utgjorde disse investeringene om lag halvparten av aksjeselskapenes investeringer i utlandet.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra de 600 største ikke-finansielle foretakene målt ved fordringer og gjeld i forhold til utlandet, samt aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser, etter prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB