208922
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
208922
Større verdi på anleggsmiddel i utlandet
statistikk
2015-12-02T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering. Viser norske foretaks eiendeler og gjeld i utlandet.

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering3. kvartal 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Større verdi på anleggsmiddel i utlandet

Verdien på anleggsmiddel norske føretak har i utlandet, auka med 6,1 prosent frå 2. til 3. kvartal 2015. I den same perioden var det ein nedgang i omløpsmidla, slik at dei totale eigedelane er på omtrent same nivå som i 2. kvartal.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
3. kvartal 2015Endring i prosent
2. kvartal 2015 - 3. kvartal 20153. kvartal 2014 - 3. kvartal 2015
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 516 7630,42,5
Anleggsmiddel1 084 5206,1-1,3
Omløpsmiddel432 243-11,413,5
Gjeld i alt1 483 7192,619,1
Langsiktig gjeld1 035 0064,917,5
Kortsiktig gjeld448 713-2,423,0
Figur 1. Eigedelar overfor utlandet1

Norske føretak hadde ved utgangen av 3. kvartal 2015 1 484 milliardar kroner i gjeld til utlandet. Det motsvarer ein auke på 2,6 prosent samanlikna med utgangen av kvartalet før. Om lag ein tredjedel av gjelda er langsiktig.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB