5640
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
5640
Økt gjeld til utlandet
statistikk
2008-03-04T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering4. kvartal 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt gjeld til utlandet

Ved utgangen av fjerde kvartal 2007 hadde de største norske ikke-finansielle selskapene en samlet gjeld til utlandet på vel 641 milliarder kroner. Dette var om lag 70 milliarder kroner mer enn ved utgangen av tredje kvartal 2007.

Også sammenlignet med 4. kvartal 2006 var økningen i gjeld overfor utlandet på nesten 70 milliarder kroner, eller vel 12 prosent.

Mens den langsiktige gjelden overfor utlandet økte nær 18 milliarder kroner fra tredje til fjerde kvartal 2007, var den tilsvarende økningen i kortsiktig gjeld på nesten 52 milliarder kroner.

Ved utgangen av fjerde kvartal 2007 var to tredjedeler av gjelden overfor utlandet langsiktig.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra de 600 største ikke-finansielle foretakene målt ved fordringer og gjeld i forhold til utlandet, samt aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser, etter prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB