5644
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
5644
Liten nedgang i utenlandske eiendeler
statistikk
2007-09-04T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering2. kvartal 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i utenlandske eiendeler

Ved utgangen av 2. kvartal 2007 hadde de største norske ikke-finansielle selskapene eiendeler i utlandet til en verdi av vel 846 milliarder kroner. Dette var 14,5 milliarder kroner, eller 1,7 prosent, mindre enn i 1. kvartal 2007.

Sammenlignet med 2. kvartal 2006 er dette imidlertid en økning på 87 milliarder kroner, eller vel 11 prosent. Det er i første rekke verdien av kortsiktige plasseringer i utlandet (bankinnskudd, kortsiktige fordringer, obligasjoner og lignende) som viser store variasjoner mellom kvartalene. Verdien av de langsiktige plasseringene viser derimot økning gjennom alle kvartalene i 2006 og 2007. Her inngår blant annet investeringer i utenlandske datter- og konsernselskaper. Ved utgangen av 2. kvartal 2007 var andelen kortsiktige plasseringer i utlandet 25,9 prosent av samlede eiendeler, mens den tilsvarende andelen ved utgangen av første kvartal 2007 var 29,1 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra de 500 største ikke-finansielle foretakene målt ved fordringer og gjeld i forhold til utlandet, samt aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser, etter prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB