Notater 2002/21

Næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper, 1999 : dokumentasjon

Regnskapsstatistikk

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Regnskapsstatistikk. Næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper, 1999 : dokumentasjon

Ansvarlig

Gunnar Claus

Serie og -nummer

Notater 2002/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for inntekts- og lønnsstatstikk

Emne

Virksomheter og foretak

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt