Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2015, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. oktober 2016 2015 Redusert lønnsomhet
27. april 2016 2014 Svakeste resultat siden 2008
9. oktober 2015 2014 Stabil lønnsomhet i Fastlands-Norge
28. april 2015 2013 Økt egenkapital – lavere avkastning
7. oktober 2014 2013 Svakere lønnsomhet
6. mai 2014 2012 Større overskudd
11. oktober 2013 2012 Høyere lønnsomhet
24. mai 2013 2011 Bedret drift – lavere kapitalavkastning
13. oktober 2011 2010 Forbedret driftsresultat
12. oktober 2010 2009 Svakere drift - høyere kapitalavkastning
11. oktober 2012 2011 Svakere årsresultat
24. mai 2012 2010 Bedret lønnsomhet for aksjeselskapene
21. juni 2011 2009 Reduserte inntekter for aksjeselskapene
12. september 2001 1999 Store verdier hos aksjeselskapene
26. august 2004 2002 Årsresultatet halvert fra 2000
3. oktober 2002 2000 Vekst i finansielle eiendeler
23. juni 2005 2003 Økt innskutt egenkapital
29. august 2003 2001 Svakere årsresultat - større aksjeutbytte
16. mai 2008 2006 Økte inntekter for aksjeselskapene
22. juni 2006 2004 Driftskostnader opp - finanskostnader ned
15. mai 2009 2007 Driftsresultat ned - finansresultat opp
15. mai 2007 2005 Sterk vekst i egenkapitalen

For tidligere publiseringer se også: Hotell- og restaurantvirksomhet, regnskap, Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, regnskap, Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper, Årsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper, Aksjeselskaper i informasjonssektoren og Olje- og gassvirksomhet, regnskap.