Selskapers inntekter og fradrag

Oppdatert: 28. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Selskapers skattegrunnlag
Selvangivelse for selskaper. Hovedtall.

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser hvordan skattesystemet virker inn på foretaksbeskatningen. Den gir opplysninger om selskapenes skattepliktige inntekter og fradrag, samt skattemessige verdier og av- og nedskrivinger for driftsmidler etter saldogruppe.

Kontakt