Regnskap

Statistikk

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper
Statistikken viser oversikt over foretakenes resultatregnskap, balanse og analysetall
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser
Statistikken gir oversikt over foretaksøkonomiske størrelser for stiftelser og ideelle organisasjoner
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks eiendeler og gjeld i utlandet.
Nøkkeltall for børsnoterte selskaper
Statistikken omfatter alle norskregistrerte ikke-finansielle selskaper notert på Oslo Børs.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
 1. Fortsatt vekst i lønnsomhet

  Nye tall fra regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper viser en videre oppgang i lønnsomheten i 2022.

 2. Kraftig økning i lønnsomhet

  Resultatgraden for norske ikke-finansielle foretak viste en markant økning i 2021, og har aldri vært så høy siden statistikken ble etablert i 2007.

 3. Høy vekst i kortsiktig gjeld for ikke-finansielle foretak i 3. kvartal

  I 3. kvartal 2022 økte kortsiktig gjeld for ikke-finansielle foretak med 40,1 prosent sammenliknet med en økning på 9,6 prosent i 2. kvartal. Denne økningen sammenfaller med vekst i omløpsmidler på 23,7 prosent.

 4. Ikke-finansielle foretak sine eiendeler i utlandet øker for femte kvartal på rad

  Siden starten av 2021 har norske ikke-finansielle foretak sine totale eiendeler i utlandet økt med 40 prosent. Økt aktivitet som følge av høyere priser på olje og gass kan være en medvirkende årsak.

 5. Markant fall i driftsmargin

  Driftsmarginen for ikke-finansielle aksjeselskaper viste betydelig nedgang i 2020.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet regnskap.