Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

07371: Alle næringer. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.04.2020
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Mihret Shimay, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 339
mio@ssb.no

Måleenhet
Driftsmargin:
prosent
Resultatgrad:
prosent
Totalrentabilitet:
prosent
Egenkapitalrentabilitet:
prosent
Egenkapitalandel:
prosent
Likviditetsgrad:
grad
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Driftsmargin:
31.12.
Resultatgrad:
31.12.
Totalrentabilitet:
31.12.
Egenkapitalrentabilitet:
31.12.
Egenkapitalandel:
31.12.
Likviditetsgrad:
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Regnskapstallene for Kultur, underholdning og fritid påvirkes sterkt av at Norsk Tipping AS inngår i dette næringsområdet. Norsk Tipping står for en stor del av virksomheten i næringsområdet og har en regnskapsstruktur og lønnsomhet som skiller seg fra resten av næringsområdet.

Brukerveiledning for statistikkbanken