Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen
07371: Alle næringer. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper 2007 - 2018
Sist endret
24.04.2020
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Mihret Shimay, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 339
mio@ssb.no

Måleenhet
Driftsmargin:
prosent
Resultatgrad:
prosent
Totalrentabilitet:
prosent
Egenkapitalrentabilitet:
prosent
Egenkapitalandel:
prosent
Likviditetsgrad:
grad
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Driftsmargin:
31.12.
Resultatgrad:
31.12.
Totalrentabilitet:
31.12.
Egenkapitalrentabilitet:
31.12.
Egenkapitalandel:
31.12.
Likviditetsgrad:
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 20 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Regnskapstallene for Kultur, underholdning og fritid påvirkes sterkt av at Norsk Tipping AS inngår i dette næringsområdet. Norsk Tipping står for en stor del av virksomheten i næringsområdet og har en regnskapsstruktur og lønnsomhet som skiller seg fra resten av næringsområdet.

Brukerveiledning for statistikkbanken