Svak nedgang i lønnsomhet

Publisert:

Lønnsomheten for norske ikke-finansielle aksjeselskaper ble noe svakere i 2019 enn i 2018.

Driftsmarginen for ikke-finansielle foretak var 9,4 prosent i 2019 ifølge nye tall fra statistikken regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper . Dette er 1 prosentpoeng lavere enn året før. Reduksjon i netto finansielle poster bidro til enda svakere resultatgrad. Resultatgraden endte opp med 15,9 prosent i 2019 mot 17,7 prosent i foregående år, ned med 1,8 prosentpoeng. Tabell 07371 i Statistikkbanken viser flere detaljer.

Stabilt for Fastlands-Norge

For selskapene i fastlandet har driftsmarginen holdt seg stabilt fra 2018 til 2019, og var på henholdsvis 6,3 og 6,2 prosent. Driftsmarginen til selskapene i oljevirksomheten derimot hadde en nedgang på 2.6 prosentpoeng i samme periode og landet på 22.8 prosent i 2019. Resultatgraden til oljeselskapene gikk også ned til 24.5 prosent i 2019 fra 29.4 prosent året før. Det var dårligere resultat av finanspostene som bidro til det store fallet.

Kontakt