Statistikken for utenrikshandel med varer viser flere rekordnoteringer for august 2022. Med eksport- og importverdier på henholdsvis 287,8 og 90,2 milliarder kroner, endte Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. for august på hele 197,7 milliarder kroner, de høyeste verdiene som er målt i en måned i løpende priser. Utviklingen av eksportverdien, som økte med 25,8 prosent sammenlignet med juli måned, skyldes i stor grad skyhøye priser på naturgass.

– Gassprisene gjorde et kraftig byks i august, blant annet som følge av at overføringen til EU gjennom Nord Stream 1 ble ytterligere redusert. Dette gjorde at Norges allerede høye eksportvolum av naturgass verdsettes til rekordbeløp, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk Jan Olav Rørhus.

Også Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. endte med ny beste-notering på 65 milliarder kroner, 46,5 prosent mer enn august i fjor, og 1,9 milliarder kroner mer enn forrige rekord i mars tidligere i år. Tradisjonelle varer som fisk, raffinerte oljeprodukter, elektrisk strøm og aluminium bidrar til denne økningen, og er også berørt av økte priser sammenlignet med fjoråret.

Importverdien økte med 21,6 prosent til 90,2 milliarder kroner sammenlignet med august 2021. En god del av denne utviklingen kan tilskrives importen av raffinerte oljeprodukter og elektrisk strøm.

Figur 1. Handelsbalansen

Eksportverdi for naturgass til nye høyder

Naturgasseksporten fortsetter å sprenge grenser, hvor eksportverdien endte på hele 176,4 milliarder kroner i august. En økning på 37,3 prosent fra forrige måneds rekord i juli, og mer enn fire ganger så høyt som i august 2021. Rekordhøye priser i august er hovedforklaringen. Eksportvolumet utgjorde 9,9 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, en økning på 5,5 prosent fra august i fjor.

– August er den første måneden i år hvor vi har fullt trykk i eksporten av Liquified natural gas – gass gjort flytende igjen. Dette bidrar til å øke eksporten av norsk gass ytterligere fra fjoråret, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk Jan Olav Rørhus

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Oljeprisen avtar noe

For august endte oljeprisen på 938 kr per fat, som er 8,9 prosent lavere enn måneden før. Oljeprisen har ikke vært under 1 000 kr fatet siden april tidligere i år, men er allikevel 310 kroner høyere enn august 2021. Råoljeeksporten beløp seg til 45,9 milliarder kroner i august, 32,8 prosent mer enn samme måned i fjor. Det ble utført 48,9 millioner fat råolje i august, 11,1 prosent mindre enn for 12 måneder siden.

Figur 3. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2017 til 2022. Oljeprisen økte fra 628 kroner per fat i august 2021 til 938 kroner per fat i august 2022. Det ble utført 55,0 millioner fat råolje i august 2021 mot 48,9 millioner fat i august 2022.

Høyeste fastlandseksport noensinne

For august endte fastlandseksporten på rekordhøye 65 milliarder kroner, som er 46,5 prosent høyere enn samme måned i fjor, og 1,9 milliarder mer enn forrige rekordmåned mars 2022.

Energivarer fra fastlandet står for det meste av 12 måneders endringen, som er preget av høye priser sammenlignet med august i fjor. I august ble det eksportert raffinerte oljeprodukter for 10,6 milliarder kroner, som er mer enn det dobbelte fra i fjor. Det ble eksportert elektrisk strøm for nesten 7 milliarder kroner, mer enn fem ganger høyere enn for ett år siden. Dette er nye rekordnoteringer for begge varegruppene.

Fiskeeksporten endte på 12 milliarder kroner i august. Verdien er 2,7 milliarder kroner høyere enn samme måned i fjor. Lakseeksporten står normalt for mye av dette, og så langt i år har prisen for fersk laks vært høyere enn i 2021.

Det ble utført SITC gruppene 67 og 68 for nesten 9,1 milliarder kroner i august 2022, en oppgang på 10,2 prosent fra samme måned i fjor. SITC gruppe 684 økte med 1,6 milliarder kroner til totalt 5,7 milliarder kroner for august.

Figur 4. Fastlandseksport

Varehandel med Russland

Norge importerte russiske varer for 1,2 milliarder kroner i august, en nedgang på 40,0 prosent fra samme måned i 2021, og 29,5 prosent lavere enn forrige måned. Import av raffinerte oljeprodukter og metaller står for brorparten av importen fra Russland. Nye innskrenkninger fra siste sanksjonspakke mot Russland (regjeringen.no) ble vedtatt i EU 21. juli, og trådde i kraft i Norge 26. august.

Figur 5. Varehandel med Russland