Statistikken over utenrikshandel med varer viser rekordnoteringer for blant annet totaleksport, fastlandseksport og Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. i mars. Det er likevel utførselen av naturgass som er hoveddriveren bak oppgangen. Naturgass for over 112 milliarder kroner ble utført i mars.

– Usikkerheten forårsaket av krigen i Ukraina påvirker prisene på våre viktigste eksportvarer. Spesielt prisen på naturgass er nå helt uten sidestykke, og er hovedårsaken for den eksepsjonelt høye eksportverdien vi nå opplever, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk Jan Olav Rørhus.

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. endte på 62,3 milliarder kroner. Dette er en økning på omtrent 21 prosent fra februar i år, som også var forrige toppmåned. Det ble ellers importert varer for nesten 88 milliarder kroner i mars, en økning på 19,4 prosent sammenlignet med mars 2021.

– En del av økningen i importen kan tilskrives høyere priser på innsatsfaktorer til industrien som følge av den generelle prisøkningen på råvarer, sier Jan Olav Rørhus.

Figur 1. Handelsbalansen

Høyeste eksportverdi for råolje noensinne

Eksportverdien av råolje tilnærmet doblet seg fra 26,1 milliarder kroner i mars 2021 til rekordhøye 51,6 milliarder kroner i mars 2022. Forrige rekordverdi for en måned var 37,1 milliarder kroner i august 2008 – like før finanskrisen satte inn. Antall eksporterte fat endte på 52,7 millioner totalt, en økning på 9,6 prosent fra mars 2021. Hovedårsaken til den sterke eksportverdien er imidlertid oljeprisen som endte på hele 979 kroner per fat. Dette er 437 kroner mer enn i mars i fjor og 154 kroner høyere enn rekorden i februar 2022.

Sterk naturgasseksport

Verdien av naturgasseksporten var også rekordhøy i mars og endte på 112,4 milliarder kroner, en mer enn seksdobling fra mars 2021. Verdien er 66,4 prosent høyere enn i februar i år og 18,4 prosent høyere enn forrige eksportrekord i desember 2021. Oppgangen skyldes skyhøye priser. Eksportvolumet utgjorde 10,2 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, en økning på 4,5 prosent fra mars 2021.

Figur 2. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2017 til 2022. Oljeprisen økte fra 542 kroner per fat i mars 2021 til 979 kroner per fat i mars 2022. Det ble utført 48 millioner fat råolje i mars 2021 mot 53 millioner fat i mars 2022.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Rekordhøy fiskeeksport i mars

Verdien av fiskeeksporten endte på hele 12,1 milliarder kroner i mars, den høyeste eksportverdien målt i en enkeltmåned noensinne. Verdien er 15,1 prosent høyere enn for 12 måneder siden og 10,1 posent høyere enn i februar i år. Oppgangen skyldes høyere priser. Det ble utført 12,3 prosent mindre fisk i mars sammenlignet med for 12 måneder siden. Utførselen av fersk hel laks beløp seg til 6,2 milliarder kroner i mars og utgjør omkring halvparten av den totale fiskeeksporten. En stor andel av oppgangen skyldes skyhøye laksepriser. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks endte på 82 kroner per kg i mars, 20 kroner mer enn i fjor.

I mars ble det eksportert strøm for rekordhøye 4,2 milliarder kroner, mer enn syv ganger så mye som i mars i fjor og mer enn en dobling fra februar i år. Høyere priser er hovedårsaken til verdiøkningen, men utførte megawattimer økte med hele 87 prosent fra mars i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Bilimporten endte på 7,6 milliarder kroner i mars, 7,3 prosent mer enn for tolv måneder siden. 77 prosent av bilene vi innførte i mars var elektriske. Tilsvarende andel i mars i fjor var 54 prosent.
  • Innførselen av raffinerte mineraloljeprodukter beløp seg til 3,6 milliarder kroner i mars, mer enn en dobling fra mars 2021. Det er i all hovedsak prisen som trekker opp eksportverdien.
  • Rekordhøy pris på aluminium førte til at verdien av aluminiumseksporten økte med 2,6 milliarder til 5,9 milliarder kroner i mars.
  • Importen av medisinske og farmasøytiske produkter beløp seg til 1,8 milliarder kroner i mars, 912 millioner kroner mer enn i mars i fjor. Mye av dette er hurtigtester.
  • Importen fra Russland økte med nesten 90 prosent fra i fjor og endte på 3,1 milliarder kroner i mars. De viktigste varene vi importerer fra Russland er mineralolje og metaller.