Statistikkområde

Transport og reiseliv

Alt innhold for området transport og reiseliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kvart sjette av dei rikaste hushalda har elbil

  Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som får mest økonomisk glede av desse fordelane. Det er 15 gonger fleire elbilar per vaksen i dei rikaste hushald enn i hushald med låg inn...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Oppgang på Vestlandet

  Det blei satt ein ny rekord i juni i år, der det var 2,3 prosent fleire overnattingar i juni i år, målt mot same månad året før. I ein månad med store regionale skilnadar, var det dei fire vestlandsfylka som bidrog mest til auka.    

  Artikkel
 • Transportarbeidet øker fortsatt

  Norske lastebiler utførte et transportarbeid på 5,4 milliarder tonnkilometer i Norge og utlandet i 1. kvartal 2019. Dette er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Mer gods fraktet på sjøen

  Antall tonn gods lastet og losset i norske havner økte med 2,2 prosent fra 2017 til 2018. De siste fem årene har godsmengden over havnene økt med 7,5 prosent.

  Artikkel
 • Dobbelt så mange bobiler på ti år

  Ved årsskiftet var det registrert over 49 000 bobiler i Norge, dobbelt så mange som for ti år siden. Og det er i distriktene disse bilene er aller mest populære.

  Artikkel
 • Mairekord for hotella

  For første gang vart det målt over 2 millionar overnattingar ved norske hotell for mai månad. Det var ei auke på heile 9,5 prosent samanlikna med mai i fjor. Oslo, Rogaland og Hordaland bidrog mest til denne auka.

  Artikkel
 • 10,5 millioner flere kollektivreiser

  Totalt ble det foretatt 185 millioner reiser med buss, båt, sporvei og forstadsbane og jernbane i det første kvartalet i 2019. Det er en økning på 6,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018.

  Artikkel
 • Økte kostnader for innenriks sjøfart

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart gikk opp med 5,4 prosent i 1. kvartal 2019 sammenliknet med samme kvartal i fjor. I forhold til kvartalet før økte indeksen kun marginalt.

  Artikkel
 • Flere utlendinger valgte Nord-Norge i vinter

  På ett år har de tre nordligste fylkene opplevd en vekst i utenlandske overnattinger på 11 prosent i vintersesongen. Nord-Norge er spesielt populært blant tyskere og amerikanere.

  Artikkel
 • Halvparten er tomkjøring

  Drosjene kjørte 53,6 prosent av alle kilometer med passasjer i 2018. Det var en oppgang på 1,1 prosent fra fjoråret og 0,9 prosent sammenlignet med 2014.

  Artikkel
 • Mer aktivitet på norske skinner

  Det var en økning både i person- og godstrafikken med jernbane fra 2017 til 2018. Antall passasjerer økte i denne perioden med 5,7 prosent, mens det ble fraktet 0,7 prosent mer gods på det norske jernbanenettet.

  Artikkel
 • Vi valde oss april

  Med nesten 2,1 millionar overnattingar i april i år sat dei kommersielle overnattingsstadane ein ny april-rekord i talet på overnattingar. Ei sein påske saman med varmerekordar fleire stadar i landet, kan ha medverka til dei høge tala.

  Artikkel
 • Fortsatt reduksjon i bruttofrakter for utenriks sjøfart

  Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde 125,9 milliarder kroner i 2017. Nedgangen har fortsatt i 2017 med en reduksjon på 10,6 prosent fra 2016.

  Artikkel
 • Stadig flere reiser kollektivt

  I 2018 ble det registrert over 680 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 2,4 prosent fra 2017. Størst vekst i antall passasjerer var det hos jernbaneselskapene, som hadde 5,7 prosent flere reiser enn året før.

  Artikkel