Statistikkområde

Transport og reiseliv

Alt innhold for området transport og reiseliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Elbiler og hybrider suser fram

  Kjøringen med elbiler og hybrider økte markert i 2018 og utgjorde noe over 14 prosent av den samlede kjøringen med norske personbiler.

  Artikkel
 • Flere reiser med jernbane

  Kollektivtransporten med jernbane hadde over 1 million flere reisende i 4. kvartal 2018 enn i samme kvartal i 2017. Samlet sett gikk antall kollektivreiser ned med 1,4 prosent i denne perioden, viser foreløpige tall.

  Artikkel
 • Spania på ferietoppen i Norge og Europa

  Nordmenn er helt på linje med resten av Europa når det gjelder ferie utenlands: Spania er mest populært. Men for nordmenns del må Spania dele førsteplassen med «söta bror».

  Artikkel
 • Hytteleie mest populært blant utlendinger

  I 2018 formidlet norske hytteformidlere 1 million overnattinger i private hytter og feriehus i Norge. Utlendingene stod for tre av fire slike overnattinger.

  Artikkel
 • Vi ferierte mer i Norge i 2018

  Nordmenn gjennomførte 27 millioner yrkes- og feriereiser med overnatting i fjor, omtrent 4 millioner flere enn året før. Sterk vekst i innenlands feriereiser bidro til økningen.

  Artikkel
 • Fleire overnattingar i januar

  Samla sett var det 1,8 prosent fleire overnattingar i januar 2019 enn i den same månaden året før. Denne auken kjem av ei moderat auke i overnattingar ved hotell.

  Artikkel
 • 31 prosent av godset med norske lastebiler

  I 2018 ble det fraktet 13,1 millioner tonn gods over grensen med lastebil på vei. Norske lastebiler fraktet 4,0 millioner tonn, en andel på 30,8 prosent av totalen.

  Artikkel
 • 1,5 millioner flere flypassasjerer i 2018

  Antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner økte med 2,6 prosent til 57,7 millioner i 2018. 

  Artikkel
 • Rekordår for overnattingar

  Med 33,8 millionar overnattingar i 2018 sette norske overnattingsstadar ny rekord for femte året på rad. Det var 1,5 prosent fleire overnattingar enn i 2017.

  Artikkel
 • 6 av 10 omkomne i trafikken i fjor var bilførere

  En foreløpig oversikt fra politiet viser at 108 personer mistet livet i trafikken i 2018, 2 flere enn året før. 61 av de drepte var bilførere.

  Artikkel
 • Noko fleire overnattingar i november

  Talet på hotellovernattingar med norske gjestar auka i november, medan utanlandske hotellovernattingar gjekk ned. Samla sett var det 1 prosent fleire overnattingar i november 2018 enn i den same månaden året før.

  Artikkel
 • 13 av de 14 omkomne i november var menn

  I november omkom 14 personer i veitrafikken. Det er 3 flere enn i samme måned i fjor. 93 prosent av de omkomne var menn.

  Artikkel
 • Flott norsk sommer ga vekst i feriereiser innenlands

  Nordmenn gjennomførte 8,5 millioner reiser med overnatting i 3. kvartal 2018. Dette er 18 prosent flere enn i samme kvartal i fjor, og det er veksten i innenlandsreiser som bidrar til økningen.

  Artikkel
 • Tilnærma uendra overnattingar

  Det var samla sett tilnærma uendra overnattingar i oktober i år målt mot oktober i fjor. Også innanfor hotellovernattingar var det så å seie uendra hotellovernattingar både frå norske og utanlandske gjestar.

  Artikkel
 • Leaser hybrid, eier elbil

  Personbilparken i Norge var 23 prosent større i 2017 enn i 2008, og førstegangsregistrerte biler er stadig oftere eid av leasingselskaper. Om sjåførene «leier eller eier», er ofte avhengig av typen drivstoff. 

  Artikkel