Færre kollektivreiser og lavere billettinntekter i 2020

Publisert:

I 2020 ble det registrert nærmere 450 millioner kollektivreiser i Norge, en nedgang på 37 prosent fra 2019. Samtidig var det en nedgang i samlede billettinntekter på 44 prosent. Nedgangen skyldes hovedsakelig endrede reisevaner som følge av koronatiltak.

Tall fra statistikken Kollektivtransport viser at det i 2020 ble foretatt 268 millioner færre kollektivreiser enn i 2019. Kollektivtransport med buss hadde størst nedgang i antall passasjerer, med 144 millioner færre reiser enn året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak de ulike nasjonale og lokale tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen siden midten av mars i fjor. Omtrent to tredjedeler av kollektivtransporten foregår med buss.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buss 279.126 285.096 290.011 284.608 291.954 299.944 313.699 322.003 332.133 339.566 343.657 356.200 368.621 395.812 403.910 434.226 290.064
Båt 8.176 7.999 7.960 8.720 8.766 8.497 8.675 9.073 9.124 9.993 10.037 10.921 11.423 11.538 11.512 11.582 7.471
Sporvei og forstadsbane 90.525 96.718 101.737 104.278 114.456 117.818 124.724 136.475 138.664 143.967 148.837 160.291 170.781 181.882 189.122 191.991 109.788
Jernbane 50.646 52.766 52.159 56.455 58.585 57.461 57.772 58.879 62.689 67.251 70.341 73.836 74.295 73.561 77.732 80.394 42.599

Samlet sett var det en stor nedgang i passasjertallet for alle typer kollektivtransport i 2020. Det var omtrent en tredjedel færre passasjerer på buss og båt fra året før, og omtrent halvparten så mange passasjerer på tog og sporvei og forstadsbane. I gjennomsnitt reiste hver nordmann 84 ganger med alle typer kollektivtransport i 2020, en nedgang fra 134 kollektivreiser per innbygger i 2019.

De samlede billettinntektene i 2020 var på 8,5 milliarder kroner. Det er 6,8 milliarder kroner lavere enn i 2019. Merverdiavgift er tatt med i billettinntektene. Satsen som gjelder persontransport er midlertidig redusert fra 12 prosent til 6 prosent. Redusert sats er en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronasituasjonen. Endringen var gjeldende i 2020 fra og med 1. april.

Færre kollektivreiser i byene

Omtrent 41 prosent av alle kollektivreiser med buss i Norge i 2020 ble foretatt i byområdene. Det er en nedgang sammenlignet med 46 prosent i 2019. I alt ble det foretatt litt over 183 millioner bussreiser i byområder i 2020. Størst nedgang i Oslo, hvor mindre enn halvparten tok bussen i 2020 sammenlignet med 2019.

Flere ledige seteplasser

Kapasitetsutnyttelsen i kollektivtransporten i alt, målt som passasjerkilometer delt på setekilometer, falt ned fra 34 prosent i 2019 til 20 prosent i 2020. Det innebærer at det var mange flere ledige seteplasser enn tidligere. Antall passasjerkilometer hadde en nedgang på omtrent 44 prosent, samtidig som antall setekilometer hadde en nedgang på omtrent 7 prosent.

Figur 2. Kollektivtransport. Transportarbeid og kapasitet

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Passasjerkilometer 7306.423 7206.777 7220.110 7506.266 7480.816 7806.763 7710.274 7762.726 7948.076 8224.273 8627.756 9046.882 8909.390 9179.810 9538.095 5333.995
Setekilometer 23575.266 23442.837 24413.178 24827.026 24463.671 24654.639 24693.422 25350.172 26300.353 26845.963 26712.543 28379.214 28359.622 28356.329 28166.315 26095.509

Kontakt