Fortsatt oppgang i bruttofrakter for utenriks sjøfart

Publisert:

Samlede bruttofrakter ekskludert kommisjon og managementhonorar for utenriks sjøfart utgjorde 146,1 milliarder kroner i 2019 eller en økning med 7,1 prosent fra 2018.

Driftsresultatet for næringen økte med 3,2 milliarder, til 15,4 milliarder i 2019, viser statistikken Driftsundersøkelse for sjøfart. Det har vært en positiv utvikling fra 2018, med økte fraktinntekter for nesten alle skipstyper. Driftsmarginen lå på 10,4 prosent i 2019, mot 8,6 prosent i 2018.

Økning for stykkgods-/andre tørrlastskip

Stykkgods-/andre tørrlastskip økte sine fraktinntekter med snaut 9,7 milliarder fra 2018 til 2019. Det er en generell oppgang i 2019 men oppgangen i denne kategorien er desidert størst.

Stabilt for innenriks sjøfart

Det er stort sett ikke noen forandring når det gjelder omsetningen for foretak i innenriks sjøfart  som i 2019 var 13,9 milliarder. Dette tilsvarer en nedgang på 0,7 prosent i forhold til 2018.

1 Bruttofrakter ekskludert kommisjon og managementhonorarer.

Figur 1. Bruttofrakter, driftskostnader og driftsresultat siste fem år¹

2015 2016 2017 2018 2019
Sum bruttofrakter 134.62 129.25 116.90 136.42 146.06
Sum driftskostnader 128.19 125.57 116.78 128.64 131.86
Driftsresultat 21.91 15.35 9.07 12.16 15.37

1 SSB Standard for skipstype 2008.

2  Inkluderer 5 - Offshoreskip, 6 - Slep- og redningsfartøy, 8 - Spesialskip og redningsfartøy og 9 - Andre.

Figur 2. Bruttofrakter siste fem år etter skipstype¹

2015 2016 2017 2018 2019
1 Tankskip 30.4 33.4 31.7 37.1 38.9
2 Bulkskip 14.2 16.6 10.2 15.5 16.9
3 Stykkgods-/ andre tørrlastskip 36.6 32.9 39.0 52.6 62.3
4 Passasjerfartøy 5.5 6.7 3.7 6.8 7.1
5 Øvrige skipstyper² 33.5 27.0 22.4 24.4 21.3

Kontakt