Nesten 40 prosent færre kollektivreiser i 2020

Publisert:

Kollektivtransporten hadde 265 millioner færre passasjerer i 2020, en nedgang på 38 prosent fra året før. I 4. kvartal var nedgangen på 44 prosent, hovedsakelig på grunn av endrede reisevaner som følge av koronatiltak.

I alt ble det foretatt 107 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 4. kvartal 2020, viser foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport. Det var 82,8 millioner færre passasjerer i 4. kvartal 2020 enn i 4. kvartal 2019. Nedgangen skyldes i all hovedsak de ulike nasjonale og lokale tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen siden midten av mars i fjor.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Millioner passasjerer
1. kvartal 2016 160.8
2. kvartal 2016 151.0
3. kvartal 2016 145.0
4. kvartal 2016 158.7
1. kvartal 2017 173.0
2. kvartal 2017 156.9
3. kvartal 2017 148.8
4. kvartal 2017 183.8
1. kvartal 2018 174.6
2. kvartal 2018 172.4
3. kvartal 2018 151.1
4. kvartal 2018 184.9
1. kvartal 2019 185.2
2. kvartal 2019 166.2
3. kvartal 2019 154.0
4. kvartal 2019 189.8
1. kvartal 2020 145.8
2. kvartal 2020 75.1
3. kvartal 2020 102.8
4. kvartal 2020 107.0

Nedgangen i 4. kvartal 2020 var størst for busstransporten, som hadde 44,1 millioner færre reisende enn i det samme kvartalet året før. Det er en nedgang på 38 prosent. Jernbanetransporten hadde størst prosentvis nedgang med 60 prosent færre reisende. Antall passasjerer som reiste med båt og sporvei og forstadsbane gikk ned med henholdsvis 41 og 49 prosent.

De foreløpige kvartalstallene sett sammen viser at det ble foretatt 430,8 millioner kollektivreiser i 2020. Av den samlede nedgangen i 2020, var det 142 millioner færre passasjerer som tok bussen, 79 millioner færre som brukte sporvei og forstadsbane, 39 millioner færre som tok toget og 4 millioner færre om bord på båt.

Billettinntektene mer enn halvert

De samlede billettinntektene i 4. kvartal 2020 var på nærmere 1,8 milliarder kroner, en nedgang på rundt 54 prosent fra 4. kvartal 2019.

Busstransporten hadde størst nedgang i samlede billettinntekter. Sammenlignet med samme kvartal året før, var billettinntektene for buss 927 millioner kroner lavere i 4. kvartal 2020. Det er en nedgang på 57 prosent. Billettinntektene for jernbane var 797 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i 2019, mens billettinntektene for båt og sporvei og forstadsbane ble redusert med henholdsvis noe over 47 og 293 millioner kroner.

De foreløpige kvartalstallene sett sammen viser at billettinntektene for kollektivtransporten i 2020 var på 8,5 milliarder kroner. Det er 44 prosent lavere enn i 2019, eller en nedgang på nesten 6,8 milliarder kroner.

Merverdiavgift er tatt med i billettinntektene. Satsen som gjelder persontransport er midlertidig redusert fra 12 prosent til 6 prosent. Reduksjon i lav sats er en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronasituasjonen. Endringen gjelder fra og med 1. april 2020 til og med 30. juni 2021.

Kontakt