Nedgang i drivstoffkostnader for sjøtransport

Publisert:

Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart falt med 4,6 prosent fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere priser på marint drivstoff.

Delindeksen for drivstoffkostnader falt med 20,7 prosent fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 som følge av lavere priser på marine gassoljer, viser statistikken Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart. Drivstoff utgjør en stor del av de samlede kostnadene for innenriks sjøfart, og prisnedgangen bidrar dermed til reduserte kostnader for samtlige fartøygrupper i indeksen.

Delindeksen for ferjer og små hurtigbåter har en nedgang på 4,1 prosent fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Store hurtigbåter har en nedgang på 4,7 prosent, mens andre fraktefartøy går ned med 5,4 prosent i samme periode.

Også lavere rentekostnader

Delindeksen for rentekostnader viser en nedgang på 40,2 prosent mellom 4. kvartal 2019 og 4. kvartal 2020. Denne nedgangen har størst betydning for fartøygruppen slep og havnebuksering, der rentekostnadene er vektet tyngre enn drivstoffkostnader, men er også av betydning for de andre fartøygruppene i indeksen.

Figur 1. Kostnadsindekser for fartøygrupper i innenriks sjøfart

4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020 4. kv. 2020
Ferger 100.0 103.7 103.1 102.5 106.5 108.1 110.2 111.6 113.9 112.5 114.5 114.5 117.6 117.0 111.1 110.2 112.7
Små hurtigbåter 100.0 104.0 103.4 102.7 107.0 108.7 111.0 112.4 114.7 113.3 115.3 115.3 118.1 117.9 111.5 110.9 113.3
Store hurtigbåter 100.0 104.3 103.6 102.9 107.5 109.3 111.8 113.4 115.8 114.1 116.2 116.2 119.2 118.8 111.7 111.1 113.6
Slep/havnebuksering 100.0 102.2 102.5 101.9 103.7 105.2 106.9 107.4 108.1 107.6 109.9 110.8 112.7 112.2 107.5 107.6 108.5
Andre Fraktefartøy 100.0 104.1 103.6 103.0 107.6 109.5 112.2 114.7 115.6 114.4 116.9 117.4 119.1 119.5 111.2 111.9 112.6

Figur 1 viser kostnadsutviklingen for de ulike fartøygruppene i kostnadsindeksen for innenriks sjøfart fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2020. Med unntak av slep og havnebuksering har fartøygruppene en forholdsvis lik utvikling over tid. Nedgangen i rentekostnader øker forskjellen i kostnadsutvikling mellom slep og havnebuksering og de øvrige fartøygruppene.

Lave rentekostnader har også gitt en nedgang i kostnadsindeksen uten drivstoff. Når drivstoffkostnadene holdes utenfor, viser statistikken en nedgang for alle fartøygrupper på 0,7 prosent i perioden 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020.

Kontakt