74 prosent færre flypassasjerer i 1. kvartal

Publisert:

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk ned med 74 prosent i 1. kvartal 2021 sammenlignet med 1. kvartal 2020.

Samlet sett gikk antall passasjer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner ned fra 10,4 millioner i 1. kvartal 2020 til 2,7 millioner passasjerer i 1. kvartal 2021, viser tall fra statistikken Lufttransport. Nedgangen skyldes i all hovedsak redusert reiseaktivitet som følge av koronatiltakene som ble innført fra midten av mars 2020.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

Passasjerer om bord ved avgang og ankomst innenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst utenlands Passasjerer om bord ved avgang og ankomst i alt
1. kv. 2015 7.4 4.4 11.9
2. kv. 2015 8.5 6.0 14.5
3. kv. 2015 8.1 7.1 15.1
4. kv. 2015 8.1 5.0 13.0
1. kv. 2016 7.5 4.6 12.1
2. kv. 2016 8.5 5.9 14.5
3. kv. 2016 8.1 6.9 15.1
4. kv. 2016 8.0 5.1 13.1
1. kv. 2017 7.8 4.6 12.4
2. kv. 2017 8.6 6.1 14.8
3. kv. 2017 8.3 7.3 15.5
4. kv. 2017 8.3 5.2 13.5
1. kv. 2018 7.7 4.8 12.6
2. kv. 2018 8.9 6.3 15.2
3. kv. 2018 8.5 7.5 16.0
4. kv. 2018 8.4 5.4 13.8
1. kv. 2019 8.0 4.9 13.0
2. kv. 2019 8.6 6.5 15.1
3. kv. 2019 8.5 7.6 16.1
4. kv. 2019 8.4 5.5 13.8
1. kv. 2020 6.4 3.9 10.4
2. kv. 2020 2.1 0.2 2.3
3. kv. 2020 4.7 1.0 5.7
4. kv. 2020 3.6 0.4 4.0
1. kv. 2021 2.5 0.3 2.7

Passasjernedgangen var også dette kvartalet større for utenlandsflygninger enn innlandsflygninger. Mens antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet gikk ned med 93 prosent til 0,3 millioner i 1. kvartal 2021, ble passasjertallet på innenlandske flygninger redusert med 61 prosent fra samme kvartal året før til 2,5 millioner.

Størst nedgang i februar

Månedstallene for flypassasjerer viser en samlet nedgang på 81 prosent i februar, 77 prosent i januar og 52 i mars 2021 sammenlignet med de samme månedene året før.

Økt godstransport

Det var nesten 55 000 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 1. kvartal 2021, en økning på 11 prosent fra 1. kvartal 2020. Noe over 82 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.

Kontakt