Feriereiser innenlands økte med 32 prosent 2020

Publisert:

Nordmenn reiste på 3,6 millioner flere feriereiser innenlands i 2020 enn i 2019. Hotellene hadde en nedgang i norske overnattinger på 29 prosent, mens campingplassene hadde en oppgang på 20 prosent.

Selv om året 2020 ble annerledes på mange måter, ble ikke nordmenns reiselyst borte. Tall fra Reiseundersøkelsen viser at vi dro på 14,6 millioner feriereiser innenlands i 2020. Det var 3,6 millioner flere innenlands feriereiser enn i 2019. Størst var økningen for feriereiser med ikke-kommersiell innkvartering, som for eksempel reiser til egen hytte, telting i det fri og båtturer.

Overnattingsstatistikken viser at det totalt var litt over 20 millioner norske overnattinger ved kommersielle overnattingsvirksomheter i 2020. De kommersielle virksomhetene ble hardt rammet i fjor. Utenlandske overnattinger falt med hele 67 prosent, mens norske overnattinger falt med 17 prosent.

– 7 av 10 feriereiser innenlands var korte feriereiser, som for eksempel helgeturer og turer på hytta. Antall korte feriereiser økte med 25 prosent, mens antall lange feriereiser innenlands nesten ble doblet sammenlignet med 2019. Selv om det gikk hardt utover hotellene, var nordmenn mye på tur, sier rådgiver Guro Henriksen i SSB.

Figur 1

Figur 1. Overnattinger etter innkvarteringstype. Endring i prosent mot samme måned året før. 2020. Tidspunkt for utvalgte koronatiltak

Størst nedgang i Oslo og på Romerike

Det var 12,7 millioner norske overnattinger ved hotell i 2020, som er 5,3 millioner færre enn i 2019. Nedgangen fordelte seg over hele landet. Av de 67 reiselivsregionene i Norge, var det Oslo som hadde størst nedgang i antall overnattinger etterfulgt av Romerike, Bergensregion og Trondheim.

Fra mars til og med mai 2020 var det nedgang i antall norske hotellovernattinger i alle regioner sammenlignet med samme måned året før. Summen av norske overnattinger for sommermånedene, juni til august, økte i mer enn halvparten av reiselivsregionene sammenlignet med samme periode i 2019. Størst økning i antall overnattinger var det i Ålesund/Sunnmøre, Kristiansandregion og Sognefjord. Blant storbyene hadde Oslo størst nedgang i sommermånedene, hvor fire av ti norske overnattinger ble borte, mens det var små endringer for de andre byene.

– Det var mange stengte hoteller over hele landet i fjor, og spesielt i Oslo og Bergensregion var mye stengt i starten av koronapandemien. Utover sommeren og høsten åpnet flere hoteller, før det på slutten av året kom en ny periode med nedstenging, sier Guro Henriksen.

Figur 2. Endring i overnattinger på hotell. Juni til august 2019 og 2020. Reiselivsregioner¹ ². Prosent

region verdi
ARENDAL/GRIMSTAD 27.3
ASKER/BÆRUM -45.6
BERGENSREGION -7.2
BODØ 11.1
DRAMMENSREGION -1.4
FJORDKYSTEN 20.1
FOLLO -24.2
FOSENREGION 22.3
FREDRIKSTAD/HVALER -22.1
GJØVIKREGION -5.8
GRENLAND 5.0
HADELAND/RINGERIKE -21.5
HALDENKANALEN
HALLINGDAL 13.1
HARDANGERFJORD 59.6
HAUGESUND/HAUGELAND 32.4
HEDMARK-REGION -22.6
HELGELAND 47.5
HITRA/FRØYA 12.2
HORTENREGION
INNHERRED 14.7
KONGSBERGREGION
KRISTIANSANDREGION 20.1
LILLEHAMMER-REGION 12.0
LINDESNES/LYNGDAL -4.4
LOFOTEN 49.7
MIDT-TELEMARK
MOSSEREGION
NAMDALEN 36.7
NORDFJORD 88.0
NORD-GUDBRANDSDAL
NORDMØRE/ROMSDAL 30.3
NORD-TROMS-REGION 20.3
NOREFJELLSREGION 22.5
OPPDAL -2.8
ORKDALSOMRÅDET
OSLO -41.3
RINGSAKER -57.9
RISØR/TVEDESTRAND 20.8
ROMERIKE -65.1
RYFYLKE 18.9
RØROSREGION -1.9
SALTEN-REGION
SANDEFJORD/LARVIK -20.2
SARPSBORG
SETESDAL 28.4
SOGNEFJORD 87.4
STAVANGERREGION 1.2
SUNNFJORD
SUNNHORDLAND 16.6
SVALBARD -19.4
SØR-TROMS/SENJA-REGION -4.8
TROMSØ -19.9
TRONDHEIM -3.5
TRYSIL
TØNSBERGREGION -6.3
VALDRES 10.2
VEST-/INDRE-FINNMARK -14.7
VESTERÅLEN/NARVIK
VESTRE-AGDER 42.8
VEST-TELEMARK 39.2
VOSS
VÆRNESREGION
ØSTERDALEN
ØST-FINNMARK -8.2
ØST-TELEMARK 45.9
ÅLESUND/SUNNMØRE 50.6
Figur 2. Endring i overnattinger på hotell. Juni til august 2019 og 2020. Reiselivsregioner¹ ². Prosent
region verdi
ARENDAL/GRIMSTAD 27.3
ASKER/BÆRUM -45.6
BERGENSREGION -7.2
BODØ 11.1
DRAMMENSREGION -1.4
FJORDKYSTEN 20.1
FOLLO -24.2
FOSENREGION 22.3
FREDRIKSTAD/HVALER -22.1
GJØVIKREGION -5.8
GRENLAND 5.0
HADELAND/RINGERIKE -21.5
HALDENKANALEN
HALLINGDAL 13.1
HARDANGERFJORD 59.6
HAUGESUND/HAUGELAND 32.4
HEDMARK-REGION -22.6
HELGELAND 47.5
HITRA/FRØYA 12.2
HORTENREGION
INNHERRED 14.7
KONGSBERGREGION
KRISTIANSANDREGION 20.1
LILLEHAMMER-REGION 12.0
LINDESNES/LYNGDAL -4.4
LOFOTEN 49.7
MIDT-TELEMARK
MOSSEREGION
NAMDALEN 36.7
NORDFJORD 88.0
NORD-GUDBRANDSDAL
NORDMØRE/ROMSDAL 30.3
NORD-TROMS-REGION 20.3
NOREFJELLSREGION 22.5
OPPDAL -2.8
ORKDALSOMRÅDET
OSLO -41.3
RINGSAKER -57.9
RISØR/TVEDESTRAND 20.8
ROMERIKE -65.1
RYFYLKE 18.9
RØROSREGION -1.9
SALTEN-REGION
SANDEFJORD/LARVIK -20.2
SARPSBORG
SETESDAL 28.4
SOGNEFJORD 87.4
STAVANGERREGION 1.2
SUNNFJORD
SUNNHORDLAND 16.6
SVALBARD -19.4
SØR-TROMS/SENJA-REGION -4.8
TROMSØ -19.9
TRONDHEIM -3.5
TRYSIL
TØNSBERGREGION -6.3
VALDRES 10.2
VEST-/INDRE-FINNMARK -14.7
VESTERÅLEN/NARVIK
VESTRE-AGDER 42.8
VEST-TELEMARK 39.2
VOSS
VÆRNESREGION
ØSTERDALEN
ØST-FINNMARK -8.2
ØST-TELEMARK 45.9
ÅLESUND/SUNNMØRE 50.6

Tabell 1. Norske overnattinger på hotell.  Juni-august 2019 og 2020. Reiselivsregioner

Til tabellen

Flere campingovernattinger i hele landet

Campingplasser og hyttegrender og vandrerhjem har vært mindre preget av pandemien enn hotellene. Det var 6,4 millioner norske camping-overnattinger i 2020. Dette er 20 prosent flere enn i 2019. For hyttegrender og vandrerhjem var det en økning på 9,5 prosent fra 2019. Nesten alle landets reiselivsregioner hadde oppgang i antallet norske overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem.

Sammenligner man perioden juni til og med august 2020 med samme periode i 2019 var økningen i antall norske overnattinger størst i Sognefjord etterfulgt av Nordfjord, Helgeland og Nordmøre/Romsdal.

– Mange campingplasser både på Vestlandet og i Innlandet var fullbooket med norske gjester sommeren 2020. Fulle camping- og bobilplasser sammen med fokus på smittevern har nok bidratt til økt vill-camping på friområder og andre områder hvor det ikke var tilrettelagt for camping, sier Guro Henriksen.

I tredje kvartal 2020 reiste nordmenn på 5,8 millioner feriereiser i innenlands, dette er mer enn dobbelt så mange feriereiser som i samme periode i 2019. Den største økningen var reiser til fjellet og sjøen, hvor bilen var det foretrukne transportmiddelet. Vi dro også på like mange flyreiser innenlands som året før.

Figur 3. Norske overnattinger på campingplasser og hyttegrender og vandrerhjem. 2016 til 2020

2016 2017 2018 2019 2020
Hyttegrender og vandrerhjem 1.6 1.4 1.3 1.2 1.3
Campingplasser 5.8 5.2 5.3 5.3 6.4