Stor oppgang i innenlands feriereiser

Publisert:

Til tross for mange koronarestriksjoner dro nordmenn på 1,3 millioner flere reiser innenlands i 1. kvartal 2021 enn i 1. kvartal 2020.

Reiseundersøkelsen viser at nordmenn dro på 4,3 millioner reiser i perioden januar til mars 2021.

– Dette er på nivå med samme kvartal i fjor, men det er stor forskjell på hvor vi reiste. Antall reiser innenlands økte med 45 prosent, mens antall reiser utenlands falt med hele 97 prosent, sier rådgiver Guro Henriksen i SSB

1. kvartal i fjor var normalt frem til regjeringen innførte de første reiserestriksjonene i midten av mars. Dermed var bare slutten av kvartalet berørt av reiserestriksjoner. I år var hele 1. kvartal preget av strenge reiserestriksjoner. Samtidig startet påsken, som ofte påvirker tallene mye, i 1. kvartal i år, mens den i fjor startet i 2. kvartal.

– Det var nesten full stopp i reiser til utandet i 1. kvartal i år. Antall utenlandsreiser er det laveste som er målt siden SSB startet med reiseundersøkelsen i 2002, sier Guro Henriksen. 

Figur 1. Innen- og utenlandske reiser, 1. kvartal

Millioner reiser 1. kv. 2010 1. kv. 2011 1. kv. 2012 1. kv. 2013 1. kv. 2014 1. kv. 2015 1. kv. 2016 1. kv. 2017 1. kv. 2018 1. kv. 2019 1. kv. 2020 1. kv. 2021
Antall reiser innenlands 3.59 2.99 3.10 3.86 3.65 3.89 2.94 3.48 4.44 4.80 2.96 4.28
Antall reiser utenlands 1.35 1.58 1.83 1.89 1.53 1.84 1.56 1.45 1.76 1.40 1.14 0.03

Flere feriereiser innenlands

I 1. kvartal i år var det en økning i feriereiser på 24 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Feriereiser innenlands økte med 1,7 millioner mens feriereiser utenlands falt med 0,9 millioner.

9 av 10 feriereiser innenlands hadde ikke-kommersiell innkvartering, som for eksempel turer på hytta. Det var en kraftig økning i denne typen reiser sammenlignet med samme kvartal i 2020.

– Vi liker å være på hytta. Økningen er ikke spesielt uventet ettersom det i år har vært svært strenge restriksjoner mot å reise utenlands, sier Guro Henriksen.

Antall innenlands yrkesreiser ble halvert, mens yrkesreiser utenlands falt med hele 91 prosent i samme periode. Reiserestriksjoner sammen med bruk av hjemmekontor og digitale løsninger for møtevirksomhet har bidratt kraftig til fallet i antall yrkesreiser.

Lavere forbruksutgifter

I 1. kvartal 2021 var nordmenns forbruksutgifter på reise 8,9 milliarder kroner. Forbruksutgiftene falt med hele 64 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Bare 1,7 prosent av forbruket brukte nordmenn i utlandet.

Det var et fall på 1,6 milliarder kroner for reiser innenlands, og 14,4 milliarder kroner for reiser utenlands.

Forbruket på lange innenlandsreiser økte kraftig, mens forbruket på korte feriereiser innenlands var uforandret sammenlignet med samme periode i fjor.

Figur 2. Forbruksutgifter på innen- og utenlandske reiser, 1. kvartal

Milliarder kr 1. kv. 2002 1. kv. 2003 1.kv 2004 1. kv. 2005 1. kv. 2006 1. kv. 2007 1. kv. 2008 1. kv. 2009 1. kv. 2010 1. kv. 2011 1. kv. 2012 1. kv. 2013 1. kv. 2014 1. kv. 2015 1. kv. 2016 1. kv. 2017 1. kv. 2018 1. kv. 2019 1. kv. 2020 1. kv. 2021
Forbruksutgifter på reiser innenlands 8.91 8.02 6.59 8.04 7.62 7.82 9.19 8.41 10.03 8.50 8.89 10.16 10.02 12.83 10.90 11.79 14.15 14.88 10.35 8.76
Forbruksutgifter på reiser utenlands 8.06 8.61 8.82 10.45 12.11 11.52 14.18 11.49 12.45 14.06 17.33 17.62 13.63 19.80 24.66 17.11 20.44 19.81 14.55 0.15

Beregning av utvalgsusikkerhet i 1. kvartal 2021

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 1. kvartal 2021 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 4,3 millioner. Intervall: 3,8 millioner til 4,8 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 14,7 millioner. Intervall: 13,7 millioner til 15,8 millioner

-Forbruk på reisen: Publisert verdi på 8,9 milliarder. Intervall: 7,4 milliarder til 10,4 milliarder

Kontakt