Driftsundersøkelse for sjøfart

11584: Utenriks sjøfart, fraktinntekter og driftskostnader (mill. kr) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.05.2020
Kontakt
Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
tjb@ssb.no

Måleenhet
Reisefrakter:
mill. kr
Fraktkontrakt COA:
mill. kr
Linjefrakter godstransport:
mill. kr
Linjefrakter pax-transport:
mill. kr
Tidsfrakter fra norske befraktere:
mill. kr
Tidsfrakter fra offshore supply skip opptjent på norsk sokkel:
mill. kr
Tidsfrakter fra utenlandske befraktere:
mill. kr
Bareboatfrakter fra norske befraktere:
mill. kr
Bareboatfrakter fra utenlandske befraktere:
mill. kr
Kommisjon inkludert pooladministrasjonsinntekt:
mill. kr
Sum bruttofrakter:
mill. kr
Kommisjon til befraktere, meglere og agenter:
mill. kr
Reisebestemte kostnader:
mill. kr
Bunkers:
mill. kr
Smøreolje:
mill. kr
Lasting og lossing:
mill. kr
Tidsfrakter betalt for innleide norske skip:
mill. kr
Tidsfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
mill. kr
Bareboatfrakter betalt for innleide norske skip:
mill. kr
Bareboatfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
mill. kr
Bruttolønn og sosiale ytelser til skipsmannskap:
mill. kr
Forsikringspremier på skip:
mill. kr
Kostnader til reparasjon og vedlikehold av skip:
mill. kr
Kostnader i forbindelse med dokking av skip:
mill. kr
Bruttolønn til adm. personale:
mill. kr
Administrasjons kostnader til drift av skip:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
Sum driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultater:
mill. kr
Driftsmargin:
mill. kr
Andre typer fraktoppdrag:
mill. kr
Referansetid
Reisefrakter:
31.12.
Fraktkontrakt COA:
31.12.
Linjefrakter godstransport:
31.12.
Linjefrakter pax-transport:
31.12.
Tidsfrakter fra norske befraktere:
31.12.
Tidsfrakter fra offshore supply skip opptjent på norsk sokkel:
31.12.
Tidsfrakter fra utenlandske befraktere:
31.12.
Bareboatfrakter fra norske befraktere:
31.12.
Bareboatfrakter fra utenlandske befraktere:
31.12.
Kommisjon inkludert pooladministrasjonsinntekt:
31.12.
Sum bruttofrakter:
31.12.
Kommisjon til befraktere, meglere og agenter:
31.12.
Reisebestemte kostnader:
31.12.
Bunkers:
31.12.
Smøreolje:
31.12.
Lasting og lossing:
31.12.
Tidsfrakter betalt for innleide norske skip:
31.12.
Tidsfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
31.12.
Bareboatfrakter betalt for innleide norske skip:
31.12.
Bareboatfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
31.12.
Bruttolønn og sosiale ytelser til skipsmannskap:
31.12.
Forsikringspremier på skip:
31.12.
Kostnader til reparasjon og vedlikehold av skip:
31.12.
Kostnader i forbindelse med dokking av skip:
31.12.
Bruttolønn til adm. personale:
31.12.
Administrasjons kostnader til drift av skip:
31.12.
Andre driftskostnader:
31.12.
Sum driftskostnader:
31.12.
Driftsresultater:
31.12.
Driftsmargin:
31.12.
Andre typer fraktoppdrag:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken