Variabeldefinisjon

Sum kostnader for drift av skip i utenriksfart

  English
Navn Sum kostnader for drift av skip i utenriksfart
Definisjon Summen av alle driftskostnader forbundet med drift av skip i utenriksfart. Inkluderer kostnader fra poolvirksomhet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Kommisjon og pooladministrasjonsfee
Lenket til Statistikkbanktabeller