Variabeldefinisjon

Reisebestemte kostnader

  English
Navn Reisebestemte kostnader
Definisjon Reisebestemte kostnader er kostnader som påløper bare når skipet er i drift. Dette er kostnader som bunkers, havne- og kanalutgifter og utgifter til lasting og lossing. Inkluderer kostnader fra poolvirksomhet.
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Kommisjon og pooladministrasjonsfee
Lenket til Statistikkbanktabeller