Variabeldefinisjon

Administrasjonskostnader til drift av skip

  English
Navn Administrasjonskostnader til drift av skip
Definisjon Kostnader på landbasert administrasjon for drift av skip ekslusive lønnskostnader.
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller