Variabeldefinisjon

Sum bruttofrakter

  English
Navn Sum bruttofrakter
Definisjon Totalt opptjente bruttofrakter ved reisekontrakter, volumkontrakter, linjefrakt, bareboat utleie eller tidsfrakter. Inkluderer også inntekter fra poolvirksomhet.
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Kommisjon og pooladministrasjonsfee
Lenket til Statistikkbanktabeller