Variabeldefinisjon

Kostnader ti reparasjon og vedlikehold av skip

  English
Navn Kostnader ti reparasjon og vedlikehold av skip
Definisjon Kostnader til reparasjon og vedlikehold av skip som er kostnadsført i løpet av året, det vil si ikke aktiverte reparasjon- og vedlikeholdsutgifter.
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller