Variabeldefinisjon

Kommisjon og pooladministrasjonsfee

  English
Navn Kommisjon og pooladministrasjonsfee
Definisjon Kommisjonsinntekt for befraktere, meglere og andre foretak innen utenriks sjøfart. I tillegg inkluderes pooladministrasjonsfee for foretak som administrerer poolordninger for skipseiende foretak. Med poolordninger menes at flere rederier eller rederigrupperinger samler sin tonnasje. Poolen opererer som en tilbyder med ønske om å kunne kontrollere markedet og oppnå bedre rater og/eller høyere beskjeftigelse.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller