Variabeldefinisjon

Tidsfrakter betalt for innleide utenlandske skip

  English
Navn Tidsfrakter betalt for innleide utenlandske skip
Definisjon Kostnadspost der frakten avtales som leie for skip med mannskap. Skip som leies er eid av utenlandske redere. Inkluderer kostnader fra poolvirksomhet.
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Kommisjon og pooladministrasjonsfee
Lenket til Statistikkbanktabeller