Variabeldefinisjon

Kommisjon til befraktere, meglere og agenter

  English
Navn Kommisjon til befraktere, meglere og agenter
Definisjon Kostnader til drift av skip i utenriksfart i form av kommisjon, provisjon mv. til befraktere, meglere og agenter. Inkluderer kostnader fra poolvirksomhet.
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Kommisjon og pooladministrasjonsfee
Lenket til Statistikkbanktabeller