Variabeldefinisjon

Bareboatfrakter betalt for innleide norske skip

  English
Navn Bareboatfrakter betalt for innleide norske skip
Definisjon Kostnader for leie av skip uten mannskap. Gjelder leie av norske skip.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller