Variabeldefinisjon

Bruttolønn og sosiale ytelser til skipsmannskap

  English
Navn Bruttolønn og sosiale ytelser til skipsmannskap
Definisjon Lønn, offentlige avgifter, feriepenger og sosiale ytelser til ansatte ombord på skip.
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller