Variabeldefinisjon

Kostnader til bruttolønn til administrasjonspersonell ved drift av skip

  English
Navn Kostnader til bruttolønn til administrasjonspersonell ved drift av skip
Definisjon Bruttolønn og sosiale utgifter til landansatte for foretak som driver i skipsfart.
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller