Variabeldefinisjon

Bareboatfrakter betalt for utenlandske skip

  English
Navn Bareboatfrakter betalt for utenlandske skip
Definisjon Kostnader for leie av skip uten mannskap. Gjelder leie av utenlandske skip.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller