Variabeldefinisjon

Kostnader til dokking av skip

  English
Navn Kostnader til dokking av skip
Definisjon Kostnader i forbindelse med dokking av skip. Inkluderer også kostnader ved ombygging av skip.
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller