Variabeldefinisjon

Kostnader til bunkers

  English
Navn Kostnader til bunkers
Definisjon Kostnader ved kjøp av drivstoff til skipet. Påfylling av bunkersolje kalles bunkring. Inkluderer kostnader fra poolvirksomhet.
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Kommisjon og pooladministrasjonsfee
Lenket til Statistikkbanktabeller