Driftsundersøkelse for sjøfart

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07321: Utenriks sjøfart, fraktinntekter og driftskostnader (mill. kr) (avslutta serie) 2001 - 2014

Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
24.05.2016 10:00
Reisefrakter:
mill. kr
Fraktkontrakt COA:
mill. kr
Linjefrakter godstransport:
mill. kr
Linjefrakter pax-transport:
mill. kr
Tidsfrakter fra norske befraktere:
mill. kr
Tidsfrakter fra offshore supply skip opptjent på norsk sokkel:
mill. kr
Tidsfrakter fra utenlandske befraktere:
mill. kr
Bareboatfrakter fra norske befraktere:
mill. kr
Bareboatfrakter fra utenlandske befraktere:
mill. kr
Kommisjon inkludert pooladministrasjonsinntekt:
mill. kr
Sum bruttofrakter:
mill. kr
Kommisjon til befraktere, meglere og agenter:
mill. kr
Reisebestemte kostnader:
mill. kr
Bunkers:
mill. kr
Smøreolje:
mill. kr
Lasting og lossing:
mill. kr
Tidsfrakter betalt for innleide norske skip:
mill. kr
Tidsfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
mill. kr
Bareboatfrakter betalt for innleide norske skip:
mill. kr
Bareboatfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
mill. kr
Bruttolønn og sosiale ytelser til skipsmannskap:
mill. kr
Forsikringspremier på skip:
mill. kr
Kostnader til reparasjon og vedlikehold av skip:
mill. kr
Kostnader i forbindelse med dokking av skip:
mill. kr
Bruttolønn til adm. personale:
mill. kr
Administrasjons kostnader til drift av skip:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
Sum driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultater:
mill. kr
Driftsmargin:
mill. kr
Reisefrakter:
31.12.
Fraktkontrakt COA:
31.12.
Linjefrakter godstransport:
31.12.
Linjefrakter pax-transport:
31.12.
Tidsfrakter fra norske befraktere:
31.12.
Tidsfrakter fra offshore supply skip opptjent på norsk sokkel:
31.12.
Tidsfrakter fra utenlandske befraktere:
31.12.
Bareboatfrakter fra norske befraktere:
31.12.
Bareboatfrakter fra utenlandske befraktere:
31.12.
Kommisjon inkludert pooladministrasjonsinntekt:
31.12.
Sum bruttofrakter:
31.12.
Kommisjon til befraktere, meglere og agenter:
31.12.
Reisebestemte kostnader:
31.12.
Bunkers:
31.12.
Smøreolje:
31.12.
Lasting og lossing:
31.12.
Tidsfrakter betalt for innleide norske skip:
31.12.
Tidsfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
31.12.
Bareboatfrakter betalt for innleide norske skip:
31.12.
Bareboatfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
31.12.
Bruttolønn og sosiale ytelser til skipsmannskap:
31.12.
Forsikringspremier på skip:
31.12.
Kostnader til reparasjon og vedlikehold av skip:
31.12.
Kostnader i forbindelse med dokking av skip:
31.12.
Bruttolønn til adm. personale:
31.12.
Administrasjons kostnader til drift av skip:
31.12.
Andre driftskostnader:
31.12.
Sum driftskostnader:
31.12.
Driftsresultater:
31.12.
Driftsmargin:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Reisefrakter , Fraktkontrakt COA , Linjefrakter godstransport ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 14

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000