Driftsundersøkelse for sjøfart

07321: Utenriks sjøfart, fraktinntekter og driftskostnader (mill. kr) 2001 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.05.2016
Kontakt
Natalia Naberezhneva, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 397
nva@ssb.no

Måleenhet
Reisefrakter:
mill. kr
Fraktkontrakt COA:
mill. kr
Linjefrakter godstransport:
mill. kr
Linjefrakter pax-transport:
mill. kr
Tidsfrakter fra norske befraktere:
mill. kr
Tidsfrakter fra offshore supply skip opptjent på norsk sokkel:
mill. kr
Tidsfrakter fra utenlandske befraktere:
mill. kr
Bareboatfrakter fra norske befraktere:
mill. kr
Bareboatfrakter fra utenlandske befraktere:
mill. kr
Kommisjon inkludert pooladministrasjonsinntekt:
mill. kr
Sum bruttofrakter:
mill. kr
Kommisjon til befraktere, meglere og agenter:
mill. kr
Reisebestemte kostnader:
mill. kr
Bunkers:
mill. kr
Smøreolje:
mill. kr
Lasting og lossing:
mill. kr
Tidsfrakter betalt for innleide norske skip:
mill. kr
Tidsfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
mill. kr
Bareboatfrakter betalt for innleide norske skip:
mill. kr
Bareboatfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
mill. kr
Bruttolønn og sosiale ytelser til skipsmannskap:
mill. kr
Forsikringspremier på skip:
mill. kr
Kostnader til reparasjon og vedlikehold av skip:
mill. kr
Kostnader i forbindelse med dokking av skip:
mill. kr
Bruttolønn til adm. personale:
mill. kr
Administrasjons kostnader til drift av skip:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
Sum driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultater:
mill. kr
Driftsmargin:
mill. kr
Referansetid
Reisefrakter:
31.12.
Fraktkontrakt COA:
31.12.
Linjefrakter godstransport:
31.12.
Linjefrakter pax-transport:
31.12.
Tidsfrakter fra norske befraktere:
31.12.
Tidsfrakter fra offshore supply skip opptjent på norsk sokkel:
31.12.
Tidsfrakter fra utenlandske befraktere:
31.12.
Bareboatfrakter fra norske befraktere:
31.12.
Bareboatfrakter fra utenlandske befraktere:
31.12.
Kommisjon inkludert pooladministrasjonsinntekt:
31.12.
Sum bruttofrakter:
31.12.
Kommisjon til befraktere, meglere og agenter:
31.12.
Reisebestemte kostnader:
31.12.
Bunkers:
31.12.
Smøreolje:
31.12.
Lasting og lossing:
31.12.
Tidsfrakter betalt for innleide norske skip:
31.12.
Tidsfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
31.12.
Bareboatfrakter betalt for innleide norske skip:
31.12.
Bareboatfrakter betalt for innleide utenlandske skip:
31.12.
Bruttolønn og sosiale ytelser til skipsmannskap:
31.12.
Forsikringspremier på skip:
31.12.
Kostnader til reparasjon og vedlikehold av skip:
31.12.
Kostnader i forbindelse med dokking av skip:
31.12.
Bruttolønn til adm. personale:
31.12.
Administrasjons kostnader til drift av skip:
31.12.
Andre driftskostnader:
31.12.
Sum driftskostnader:
31.12.
Driftsresultater:
31.12.
Driftsmargin:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken