Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen

07191: Varehandel. Resultatposter (F) (avslutta serie) 1999 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring (SN2002)
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter (mill. kr) , Salgsinntekter (mill. kr) , Andre driftsinntekter (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 24

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varehandel , Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner , Handel med motorvogner, unntatt motorsykler ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Næringsgruppering 50-52 omfatter ikke kode 50.2 og 52.7. Næringsgruppering 50 omfatter ikke kode 50.2. Næringsgruppering 52 omfatter ikke 52.7
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
næring (SN2002)
Varehandel
Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.
Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Næringskode 50 omfatter ikke kode 50.2.

Brukerveiledning for statistikkbanken