Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

07191: Varehandel. Resultatposter (F) (avslutta serie) 1999 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 24 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.04.2009
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Eirik Knutsen, Statistisk sentralbyrå
+47 9848 9464
eir@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Salgsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Andre driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Varekostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Avskriving og nedskriving på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Øvrige driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Inntekt på investering i datterselskap, annet foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper (mill. kr):
mill. kr
Renteinntekt (mill. kr):
mill. kr
Annen finansinntekt (mill. kr):
mill. kr
Rentekostnad (mill. kr):
mill. kr
Nedskriving av finansielle eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Øvrig finanskostnad (mill. kr):
mill. kr
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
mill. kr
Ekstraordinære poster (mill. kr):
mill. kr
Skattekostnad (mill. kr):
mill. kr
Årsresultat (mill. kr):
mill. kr
Avsatt til egenkapital (mill. kr):
mill. kr
Konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Avsatt til utbytte (mill. kr):
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Salgsinntekter (mill. kr):
31.12.
Andre driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Varekostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Avskriving og nedskriving på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (mill. kr):
31.12.
Øvrige driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Inntekt på investering i datterselskap, annet foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper (mill. kr):
31.12.
Renteinntekt (mill. kr):
31.12.
Annen finansinntekt (mill. kr):
31.12.
Rentekostnad (mill. kr):
31.12.
Nedskriving av finansielle eiendeler (mill. kr):
31.12.
Øvrig finanskostnad (mill. kr):
31.12.
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
31.12.
Ekstraordinære poster (mill. kr):
31.12.
Skattekostnad (mill. kr):
31.12.
Årsresultat (mill. kr):
31.12.
Avsatt til egenkapital (mill. kr):
31.12.
Konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Avsatt til utbytte (mill. kr):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Næringsgruppering 50-52 omfatter ikke kode 50.2 og 52.7. Næringsgruppering 50 omfatter ikke kode 50.2. Næringsgruppering 52 omfatter ikke 52.7
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
næring (SN2002)
Varehandel
Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.
Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Næringskode 50 omfatter ikke kode 50.2.

Brukerveiledning for statistikkbanken